WYNIKI EXPOM S.A. ZA ROK 2012 I PLANY NA ROK 2013

Expom S.A., firma z branży metalowej, zamknęła rok 2012 przychodem netto ze sprzedaży w wysokości 35 mln PLN, w stosunku do 22 mln PLN w roku ubiegłym. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,5 mln PLN w porównaniu do 694 tys. PLN w roku 2011. Całkowity zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Rok 2013 powinien przynieść podobne wyniki, jednak zysk netto powinien wynieść około 1 mln PLN.

Przewidywany wzrost zysku netto ma spowodować m.in. znacząca dywersyfikacja portfela  zamówień. Przez ostatnie 3 miesiące firmie udał się odzyskać kilku istotnych klientów, którzy znacząco wpłyną na bezpieczeństwo finansowe spółki. Expom S.A. pozyskał także nowe zamówienia, m.in. od światowego gigant, firmy ABB. W porównaniu do ubiegłego roku baza klientów spółki została podwojona.

Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach: budowie statków, platformach wiertniczych, maszynowej, gazowo-naftowej oraz energii odnawialnej.  
„Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności.” – komentuje Rafał Domżalski, Wiceprezes Zarządu Expom S.A – „Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju.” – dodaje Domżalski.
Rok 2013 przyniesie ze sobą kilka rekordowych inwestycji. Z własnych środków spółka już zainwestowała około 150 tys.  PLN w infrastrukturę i modernizację. W planach jest rozwój możliwości badań jakościowych , na co zostanie poświęconych kilkanaście tysięcy złotych. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie podpisany kontrakt na zakup dwóch maszyn, które pozwolą wprowadzić firmie nowe technologie obróbki  skrawaniem. 
Inwestycje mają być realizowane także z pomocą finansowania unijnego, które w głównej mierze zostanie przeznaczone na profesjonalne szkolenia załogi. 
„Wiemy, że najlepsza inwestycja to inwestycja w ludzi. To oni odpowiadają za finalną jakość naszych produktów i rozwój firmy, dlatego też rozpoczęliśmy cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla średniej kadry managerskiej oraz wyróżniających się pracowników szeregowych.” – komentuje Rafał Domżalski – „Kolejne etapy szkoleń będą miały za zadanie podniesienie morale naszego zespołu” – dodaje Domżalski. 
Spółka pozyskała także dofinansowanie na reprezentację na dwóch największych imprezach targowych w Europie. Jej przedstawiciele odwiedzili dzięki temu kwietniowe targi w Hanowerze (HANNOVER MESSE 2013), a jesienią pojawią się na targach kooperacji w Paryżu. Expom S.A. odwiedzi także najważniejsze na świecie targi morskie w Oslo, które odbędą się na początku czerwca br.

PDFwydrukujwyślij do...