Expom S.A. 
ul. Sienkiewicza 19
13-306 Kurzętnik

tel: +48 56 474 22 43
fax: +48 56 474 22 42
contact-form Formularz kontaktowy

Kontakt szczegółowy

Zarząd

Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny:
Rafał Domżalski

tel +48 56 472 42 51
expom@expom.pl

Biuro zarządu

Asystentka Biura Zarządu/ Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania:
Marta Tchorzewska

tel +48 56 472 42 51
expom@expom.pl

Dział handlu

Kierownik ds. Kluczowych Klientów:
Piotr Cichewicz

tel +48 56 472 42 43
piotr.cichewicz@expom.pl

Kierownik ds. Kluczowych Klientów:
Wiesław Edling

tel +48 56 472 42 43
wieslaw.edling@expom.pl

Manager Sprzedaży:
Mateusz Cielecki

tel +48 56 472 42 43
mateusz.cielecki@expom.pl

Manager Sprzedaży Exportowej:
Daniel Konarzewski

tel +48 519 477 200
daniel.konarzewski@expom.pl

Dział marketingu i relacji z mediami

Marta Tchorzewska:

tel +48 502 085 598 / +48 56 474 22 43
media@expom.pl

Dyrektor techniczny

Dyrektor Naczelny, Dyrektor Techniczny:
Rafał Domżalski

tel +48 56 474 22 43/44
rafal.domzalski@expom.pl

Kierownik produkcji

Zastępca Kierownika Produkcji ds. kooperacji:
Dominik Ewertowski

tel +48 56 472 42 41

Kierownik Produkcji:
Jarosław Gurzyński

tel +48 56 472 42 28
jaroslaw.gurzynski@expom.pl

Zastępca Managera Produkcji ds. kooperacji:
Dawid Sontowski

tel +48 56 472 42 41
dawid.sontowski@expom.pl

Dział technologiczno-konstrukcyjny

Technolog-Konstruktor, Project Manager, Pełnomocnik ds. kalkulacji rentowności oraz wycen ofert handlowych:
Piotr Szczechla

tel +48 56 472 42 45
piotr.szczechla@expom.pl

Manager Działu Technologicznego:
Sebastian Jutrzenka-Trzebiatowski

tel +48 56 472 42 46
sebastian.jutrzenka@expom.pl

Technolog-Konstruktor, Kierownik Projektu:
Radosław Taranowski

tel +48 56 472 42 46
radoslaw.taranowski@expom.pl

Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:
Marcin Dembowski

tel +48 56 472 42 46
marcin.dembowskii@expom.pl

Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:
Arkadiusz Siemiątkowski

tel +48 56 472 42 46
arkadiusz.siemiatkowski@expom.pl

Technolog-Konstruktor:
Przemysław Łapiński

tel +48 519 477 143
przemyslaw.lapinski@expom.pl

inż. Spawalnik, Technolog:
Andrzej Grzywacz

tel +48 56 472 42 45
andrzej.grzywacz@expom.pl

Technolog, programista maszyn CNC:
Wolak Paweł

tel +48 513 402 835

Kontrola jakości

Kierownik Działu Kontroli Jakości:
Arkadiusz Leśniewski

tel +48 790 358 814
arkadiusz.lesniewski@expom.pl

Główny Spawalnik:
Grzegorz Pawlak

tel +48 56 472 42 58
grzegorz.pawlak@expom.pl

Laboratorium

Kierownik Laboratorium:
Przemysław Wierzbowski

tel +48 790 378 827
przemyslaw.wierzbowski@expom.pl

Dział finansowy

Dyrektor ds. ekonomicznych:
Karol Laskowski

tel +48 56 472 42 44
karol.laskowski@expom.pl

Specjalista ds. księgowości:
Monika Gruźlewska

tel 56 4724244
monika.gruzlewska@expom.pl

Specjalista ds. księgowości:
Dżesika Żurawska

tel +48 56 472 42 44

Dyrektor ds. administracji:
Adrianna Kuhn

tel +48 56 472 42 44

Dział kadr i płac

Kadry i płace:
Anna Leszczyńska

tel +48 56 472 42 47
anna.leszczynska@expom.pl

Dział prawny

Radca Prawny:
Piotr Jeżewski

tel +48 501 668 887
piotr.jezewski@expom.pl

Dział informatyczny

Kierownik Projektu, Informatyk:
Tomasz Kozłowski

tel +48 506 271 227 / +48 56 472 42 48
tomasz.kozlowski@expom.pl

Dział zaopatrzenia i magazynu

Dyrektor Zaopatrzenia i Magazynu:
Marek Połomski

tel +48 56 472 42 50
marek.polomski@expom.pl

Kierownik ds. Zakupów i Logistyki:
Dawid Kasprowicz

tel +48 56 472 42 49
dawid.kasprowicz@expom.pl

Kartotekowy:
Joanna Droma

tel +48 56 472 42 52
asia.droma@expom.pl

Analityk ds. zakupów:
Marek Krzemieniewski

tel +48 56 472 42 49
marek.krzemieniewski@expom.pl

Dział OZE

Doradca techniczny:
Adrian Danielewski

tel +48 515 056 646
oze@expom.pl

Specjalista ds. Sprzedaży:
Marta Suszyńska

tel +48 509 500 454
oze@expom.pl

EXPOM ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik,
Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, Nr 000080483
NIP 877-000-16-95,Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości: 610 050,00


EXPOM S.A.
ul. Sienkiewicza 19
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
tel: 56 474 22 43/44
fax: 56 474 22 42
NIP: 877-000-16-95
REGON: 870001939
expom@expom.pl