Badania

Expom dysponuje stanowiskiem do badań statycznych i dynamicznych żurawików szalupowych, dźwigów, wind oraz nawijarek o SWL (Save Work Load) od 900 do 24000 kg przeznaczonym do badań prototypów w ekstremalnych warunkach określonych przepisami IMO i SOLAS.

Stanowisko składa się z przestrzeni roboczej o konstrukcji żelbetowej o wymiarach: długość 14m, szerokość 3m i głębokość 4,5m oraz płyty z zamontowaną na niej ramą fundamentową przeznaczoną do mocowania testowanych urządzeń. Na ramie fundamentowej mocowany jest stół z pochyłą płytą do mocowania żurawików.

Urządzenie jest wyposażone w dwie suwnice bramowe o udźwigu 16 ton. Dodatkowo może ono być obsługiwane przez dźwig samojezdny o udźwigu do 100 ton. Stanowisko posiada falownik Hitachi o mocy 75kW, który jest przeznaczony do zasilania instalacji elektrycznej żurawików innym niż zwykłe napięcie sieci przy częstotliwości 50Hz lub 60Hz. Stanowisko jest wyposażone także w zasilanie elektryczne sieciowe 3x400V o mocy do 100kW, zasilacz hydrauliczny o ciśnieniu do 250 bar i wydajności do 200 l/min. oraz sprężone powietrze o ciśnieniu 8 barów. Posiada również komplet obciążników o masie od 100kg do 15 ton, służących do obciążania żurawików podczas testów.

Dwie certyfikowane wagi elektroniczne o zakresie pomiarowym do 30 ton umożliwiają dokładny pomiar obciążenia podczas prób statycznych i dynamicznych. Kabina pomiarowa pozwala na zabezpieczenie elektronicznych urządzeń pomiarowych przed wpływem czynników atmosferycznych. 

BADANIA

 • badania nieniszczące (NDT) złączy spawanych:
  • Wizualne (VT)
  • Magnetyczno- Proszkowe (MT)
  • Penetracyjne (PT)
  • Ultradźwiękowe (UT)
  • Rentgenowskie (RT)
 • próby ciśnieniowe: powietrze 1 Bar
 • badania szczelności
 • precyzyjne pomiary geometrii ramieniem pomiarowym Faro Arm.

TESTY

 • statyczne
 • dynamiczne
 • geometryczne
 • zrzutu