Badania

Expom dysponuje stanowiskiem do badań statycznych i dynamicznych żurawików szalupowych, dźwigów, wind oraz nawijarek o SWL (Save Work Load) od 900 do 24000 kg przeznaczonym do badań prototypów w ekstremalnych warunkach określonych przepisami IMO i SOLAS.

Stanowisko składa się z przestrzeni roboczej o konstrukcji żelbetowej o wymiarach: długość 14m, szerokość 3m i głębokość 4,5m oraz płyty z zamontowaną na niej ramą fundamentową przeznaczoną do mocowania testowanych urządzeń. Na ramie fundamentowej mocowany jest stół z pochyłą płytą do mocowania żurawików.

Urządzenie jest wyposażone w dwie suwnice bramowe o udźwigu 16 ton. Dodatkowo może ono być obsługiwane przez dźwig samojezdny o udźwigu do 100 ton. Stanowisko posiada falownik Hitachi o mocy 75kW, który jest przeznaczony do zasilania instalacji elektrycznej żurawików innym niż zwykłe napięcie sieci przy częstotliwości 50Hz lub 60Hz. Stanowisko jest wyposażone także w zasilanie elektryczne sieciowe 3x400V o mocy do 100kW, zasilacz hydrauliczny o ciśnieniu do 250 bar i wydajności do 200 l/min. oraz sprężone powietrze o ciśnieniu 8 barów. Posiada również komplet obciążników o masie od 100kg do 15 ton, służących do obciążania żurawików podczas testów.

Dwie certyfikowane wagi elektroniczne o zakresie pomiarowym do 30 ton umożliwiają dokładny pomiar obciążenia podczas prób statycznych i dynamicznych. Kabina pomiarowa pozwala na zabezpieczenie elektronicznych urządzeń pomiarowych przed wpływem czynników atmosferycznych. 

BADANIA

 • Badania niszczące (DT) materiałów konstrukcji metalowych
  • Badanie udarności młotem Charpy’ego
  • Badanie twardości
  • Badanie wytrzymałości materiałów – już wkrótce
 • Badania nieniszczące (NDT) złączy spawanych
  • Wizualne VT
  • Magnetyczno- Proszkowe MT
  • Penetracyjne PT
  • Ultradźwiękowe UT
  • Badania wideo endoskopem
 • Badania elektryczne i BHP
  • Pomiary natężenia światła – już wkrótce
  • Pomiary hałasu – już wkrótce
  • Pomiary elektryczne
  • Pomiary kamerą termowizyjną
  • RESURS oraz przegląd specjalny
  • walidacja spawarek
 • Badania geometrii
  • Badania ramieniem pomiarowym Faro Arm
  • Badania Faro Laser Tracker
  • Pomiary manualne
  • Pomiary wykonywane na płycie trasersko – pomiarowej [15m x 6m]
 • Badania antykorozji
  • Badanie czystości powierzchni
  • Badanie zasolenia powierzchni
  • Badanie jakości sprężonego powietrza
  • Próba odrywu metodami : Pull off, siatka nacięć oraz nacięcie krzyżowe
  • Badanie ciągłości powłok aparaturą niskonapięciową
  • Ocena jakości śrutowania zgodnie z normą ISO 8501 -1:2008
  • Ocena przygotowania powierzchni zgodnie z normą ISO 8503 - 1:2012
  • Nadzory malarskie Frosio level 3
  • Nadzory malarskie IBDiM
  • Szkolenia antykorozyjne
  • Pomiary grubości powłok malarskich

TESTY

 • statyczne
 • dynamiczne
 • geometryczne
 • zrzutu