Projekty Unijne

Projekty unijne

Firma EXPOM S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa EXPOM S.A.”

Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa EXPOM S.A. Realizacja prac B+R w ramach agendy badawczej doprowadzi do opracowania i wdrożenia nowych technologii obróbczych wielkogabarytowych elementów konstrukcji stalowych, wymagających niezwykle precyzyjnej obróbki w zakresie wąskich tolerancji parametrów skrawania m.in. dla branż: wydobywczej, offshore, energetycznej.

W wyniku realizacji projektu firmy EXPOM S.A. nastąpi wyparcie dotychczasowych technologii i zastąpieniu ich nowymi technologiami wdrażanymi w postaci oferowania innowacyjnych usług na rynek.

Wartość projektu: 10 332 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 040 000,00 zł