Władze spółki


Rafał Domżalski

Prezes Zarządu spółki Expom

Rafał Domżalski, związany ze spółką Expom od 2004 roku, odegrał kluczową rolę w globalnej ekspansji firmy po restrukturyzacji. W marcu 2014 roku powołany na stanowisko prezesa zarządu. Z wykształcenia magister inżynier elektromechaniki. Kompetencje managerskie zdobywał m.in. podczas praktycznych kursów realizowanych przez renomowane firmy doradcze oraz w Stanach Zjednoczonych. Aktywny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za wkład w promowanie przedsiębiorczości otrzymał od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowy Krzyż Zasługi.


Andrzej Moszczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Expom

Andrzej Moszczyński, zasiadający w radzie nadzorczej spółki Expom, to doświadczony inwestor, ale także konsultant. Swoją karierę zawodową rozwijał zarówno w wiodących agencjach reklamowych, jak i poprzez prowadzenie własnych przedsięwzięć biznesowych w wielu branżach. Propagator idei równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Jego pasją jest samorozwój i doskonalenie wewnętrzne. Czynnie zaangażowany w wolontariat, któremu chętnie poświęca swój wolny czas.


Włodzimierz Chrobak

Członek Rady Nadzorczej spółki Expom

Włodzimierz Chrobak, członek rady nadzorczej Expom S.A. od 1991 roku. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (ATR) w Bydgoszczy oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje szerokie kompetencje zdobywał zarówno w sektorze przemysłowym i biznesie, jak i poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez wiodące firmy doradcze. Jest autorem i współautorem licznych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w postaci wniosków racjonalizatorskich, wzorów użytkowych oraz patentów.


Piotr Chrobak

Członek Rady Nadzorczej spółki Expom

Piotr Chrobak, członek rady nadzorczej spółki Expom od 2010 roku. Od wielu lat związany z sektorem przemysłowym i motoryzacyjnym. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie handlu zagranicznego. Jego obszarem zainteresowań w Expom są modele sprzedażowe. Prywatnie pasjonat motoryzacji, uczestnik  rajdowych mistrzostw Polski w latach 2001-2004. 


Tomasz Malicki

Członek Rady Nadzorczej spółki Expom

Tomasz Malicki, członek rady nadzorczej Expom, z firmą związany od 2011 roku. Jako absolwent zarządzania Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizuje się w planowaniu strategicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży inwestycyjnej i deweloperskiej. Bogata praktyka w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych, budowaniu marek oraz wdrażaniu efektywnych struktur sprzedażowych pozwala mu na ambitne działania w spółce Expom.