Produkter fra Expom S.A. når firmaer i Europa, Asia og USA

Expom S.A. har en  60-års erfaring i metallbransjen og spesialisering innen produksjon av høyt omarbeidet sluttprodukt i form av livbåtdaviter.  Expom S.A. framstiller deler, systemer og anlegg for verfts- maskin- energi- , byggeindustri og andre. Nesten 100% av produksjonen gjennomføres på basis av bestillinger fra utenlandske kunder. Expom S.A. sine produkter når firmaer i Europa, Asia og USA.  

ISO9001DNV