3D-modellering, MES-beregninger

Vår mange års erfaring innen teknologi for framstilling av stålkonstruksjoner gjør, at konstruksjoner vi prosjekterer er optimalisert med tanke på en problemfri produksjon. Vi er fullstendig diskrete ved implementering av nye produkter og prototyper.

Modelowanie 1Modelowanie 2Modelowanie 3

Tilbud

Takket være moderne utstyr innkjøpt av vårt firma innen selskapets utviklingsstrategi kan vi tilby våre kunder følgende tjenester: 

  • utarbeidelse av en teknisk dokumentasjon fra ulike bransjer i samtlige faser – helt fra konsept gjennom et foreløpig prosjekt, hovedprosjekt, arbeidsdokumentasjon og dokumentasjon for underleverandører, 
  • utarbeidelse av teknisk og driftsdokumentasjon,
  • beskrivelser av maskiner og utstyr,
  • brukermanualer,
  • monteringsveiledning.

Samtlige prosjekter utføres på basis av egen erfaring og med utgangspunkt i teknisk dokumentasjon levert av kunden, samt skrøpelig dokumentasjon, skisser og ideer.

Vårt tilbud

2D-dokumentasjon 

I papirform eller i en utvalgt elektronisk format: PDF, TIF, DWG, DXF eller en annen, avhengig av kundens behov. Vi utarbeider prosjekter som inkluderer både den mekaniske, elektriske, pneumatiske, hydrauliske og automatiske delen. Vi kan produsere utstyr som vi har prosjektert for deg.

3D-modeller

I Creo Elements og Solid Works-standard. Samtlige deler prosjekteres parametrisk, noe som forenkler seinere modifisering av dem; programmiljøet gjør at enhver endring  gjort i hvilken som helst prosjekteringsfase – på en enkelt del , i sammensetning eller i tegningsdokumentasjon -        lagres automatisk i andre programmiljøer.  

Maskinsimulasjoner

Vi utarbeider visualisering og animasjon av utstyr som vi har prosjekter. På denne måten kan vi verifisere om de  fungerer på en riktig måte og oppdage eventuelle kollisjoner. Slike materialer kan også brukes for opplærings- eller  reklameformål. 

MES-styrkeanalyse

Undersøkelse av spenning, deformasjoner,  knekkinganalyse, optimalisering av formen. De undersøkte modellene undergår både statisk og dynamisk belastning, også med tanke på forbigående resultater, treghet, noe som hjelper å forutse  eventuelle problemer  knyttet f.eks. til støy eller skjelvinger og løse dem med det samme.