Elektriske systemer

Expom produserer lavspenning elektriske systemer (230V, 400V, 690V) egnet til maskiner og utstyr av egen produksjon og konstruksjoner levert av kunder for å få montert elektrisk utstyr. Det er høytstrøms elektriske systemer som forsyner elektriske drifter, styring- og signaleringssystemer. Vi driver også med montering av slike systemer i sjø- offshore-, antieksplosiv- EX, skjerm-, antiforstyrrelse- og militær versjon.

I tillegg monterer vi også elektriske systemer på: 

  • kraner,  
  • livbåtdaviter,
  • omlastningskraner,  
  • offshore-konstruksjoner,
  • konteinere.

Av hensyn til høye krav i bransjene som vi betjener, anvender vi kun sertifiserte elektriske materialer med sertifikater som er aktuelle for gjeldende internasjonale standarder.

Deres funksjonalitet testes i samsvar med elektriske standarder, og så undergår hele utstyret tester etter akseptprosedyre av et skipklassifiseringselskap (DNV, ABS, BV, RMRS o.l.).

Hvert elektrisk system produsert av  Expom leveres til kunde med full kvalitets- og akseptprosedyre.