Hydrauliske systemer

Vi framstiller hydrauliske systemer for hydrauliske drivenheter for sjø- og offshorekraner. Det er systemer som inneholder hydrauliske motorer, servomotorer, pumper, batterier og koblingsystemer, hydrauliske ledninger og trykkrør. 

Hvert hydraulisk system er utstyrt med trykkontroll- og målingsapparatur som virker ved å assosiere systemet på arbeidstrykket med dette elektroniske systemet. Hydrauliske systemer arbeider ved bruk av hydraulisk olje med arbeidstrykk på opp til   400 bar.

Siden systemene skal brukes i sjøen og offshore, produseres de av materialer dedisert spesielt til slike bruk, hovedsakelig fra Parker. Expom har en spesiell stasjon og mannskap opplært innen håndtering av hydrauliske ledninger. Hver ledning undergår trykkontroll etter gjeldende standarder. Samtlige trykkledninger, koblinger og oljetanker undergår trykkprøven.

Ferdigstilte hydrauliske systemer testes sammen med hele utstyret på teststasjonen. De får aksept på grunnlag av en så kalt  FAT-test (Factory Acceptance Test) gjennomført i samsvar med prosedyren og med tilsyn av klassifiseringsselskap  (DNV, ABS, RMRS og andre). 

Våre hydrauliske systemet og hele utstyret har en 3-års garantiperiode.