Tilbud

Expom byr på en kompleks gjennomføring av kundebestillinger, helt fra design av stålkonstruksjon, gjennom analyse, produksjon, utstyr, fram til uavhengige tester. Kunden får et sluttprodukt som leveres til alle verdens kanter.


Expom er glad i utfordringer

Expom realiserer bestillinger for en rekke krevende bransjer knyttet til offshore, skip, maskiner, gass- og olje og fornybar energi. Expom ansetter et team med mange års erfaring, meget dyktige ingeniører ved avdeling for teknologi og konstruksjon, som garanterer at samtlige prosjekter gjennomføres i henhold til verdens kvalitets- og sikkerhetsstandarder.


Fra design til ferdig produkt

Hele produksjonsprosessen ved Expom er underlagt en streng kontroll og krevende kvalitetstandarder i henhold til  ISO 9001. Produksjon av hver type stålkonstruksjon begynner med at bestillingen blir grundig analysert  ved avdeling for teknologi og konstruksjon.

Stålelementer framstilt på Expom blir utstyrt med elektriske og hydrauliske systemer, slik at kunden for et sluttprodukt  klart til arbeid og tilpasset målmarkedets behov. Konstruksjonene som er egnet for drift i vanskelige forhold får spesielle anti-kollisjons- og anti-korrosjonssystemer.


Kvalitet står sentralt

Sluttkonstruksjon testes av uavhengige sertifiseringsselskaper og deretter, etter å blitt godkjent av kunde, blir den demontert, gjenmalt og forberedt til transport til alle verdens kanter.

Hver bestilling følger med 2D dokumentasjon, 3D modeller, simulering av maskinarbeid og holdbarhetsanalyse MES: Sluttproduktet levert av Expom preges av høyeste kvalitet  bekreftet med internasjonale sertifikater fra klassifikasjonsselskaper som DNV, ABS, BV, RMRS, og tåler sågar de vanskeligste arbeidsforhold.  


Åpne for ambisiøse prosjekter

Expom er en erfaren produsent av store stålkonstruksjoner for forskjellige bransjer, som tilbyr mangfoldige produkter for bl.a.  

  • Offshore og skipbransje: sjø- og havnkraner, livbåtdaviter
  • Maskinbransje: store maskindeler
  • Gass og olje: spesialist maskiner til dyp fundamentering  
  • Energibransje: ildsteder og kjeler til store ovner, statorer for motorer og strømgeneratorer
  • Fornybar energibransje: små vindkraftverk, sveiset statorer for strømgeneratorer ved vindkraftverk

Ønsker du å realisere ditt prosjekt? Ta kontakt med oss.

Salgsavdeling: sales@expom.pl tel:: +48 56 472 42 43