Undersøkelser

Expom har sin egen stasjon for statistiske og dynamiske undersøkelser på livbåtdaviter, kraner, heiser og  SWL-trekkere (Save Work Load) fra 900 til 24000 kg egnet til å undersøke prototyper i ekstreme forhold angitt i IMO og SOLAS-forskriftene.  

Stasjonen består av arbeidsrom av armert betong med følgende dimensjoner: lengde 14m, bredde 3m og dybde 4,5 m, og en plate med en fundamentramme montert på den. Platen er egent til festing av hjelpeutstyr. På fundamentrammen festes det et bor med en skrånende plate til å feste davitene.  

Apparatet er utstyrt med to porttraverskraner med løftekapasitet på 16 tonn. I tillegg kan det betjenes av en mobilkran med løftekapasitet opp til 100 tonn. Stasjonen er utstyrt med Hitachi bølgeapparat på  75kW som brukes til å forsyne davitenes elektriske installasjon med strøm med forskjellig spenning enn den ved frekvens   50Hz eller 60Hz. Stasjonen er også utstyrt med elektrisk nettverksforsyning 3x400V på effekt opp til 100kW, hydraulisk forsyner med trykk på opp til 250 bar og ytelse på opp til  200 l/min. Og komprimert luft med trykk på  8 bar. På stasjonen finnes det også et vektsett med vekt fra 100 kg til 15 tonn som brukes til å belaste  davitene under tester.  

To sertifiserte elektroniske vekter med målingsområde opp til 30 tonn muliggjør en nøyaktig måling av belastning under statiske og dynamiske forsøk. Målingkabinen gir mulighet for forsikring av måleinstrumenter mot atmosfæriske påvirkninger. 

TESTER

 • ikke-ødeleggende utprøving badania nieniszczące (NDT) av sveiseskjøt:
  • Visuell inspeksjon (VT)
  • Magnetpulverprøving (MT)
  • Penetrantprøving (PT)
  • Ultralydprøving (UT)
  • Radiografiprøving (RT)
 • trykkprøving: luft 1 Bar
 • lekkasjeprøving
 • nøyaktig geometrimåling ved hjelp av FaroArm målingsarm

TESTER

 • statiske
 • dynamiske
 • geometriske
 • falltest