Expom sponsorem tytularnym klubu sportowego

W ramach  społecznej odpowiedzialności biznesu Expom S.A.  podpisała umowę sponsorską z  lokalnym klubem sportowym.

Umowa zawiera ramowy plan wspólnych działań pomiędzy klubem sportowym, a spółką  mający na celu aktywizację sportową  lokalnej społeczności.

Expom jest patronem inicjatyw społecznych, promuje liczne lokalne  przedsięwzięcia, promuje zdrowy tryb życia.

W związku z zawartym porozumieniem nazwa klubu to  KS Zamek-Expom Kurzętnik .

PDFwydrukujwyślij do...