EXPOM TROSZCZY SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH

Firma EXPOM od kilku lat jest opiekunem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim i wspiera placówkę w realizacji jej celów wychowawczych. Niektórzy z wychowanków szkoły w przyszłości zostaną uczniami bądź pracownikami firmy, dlatego – zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie…” oraz w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych – w ramach współpracy podjęto w ostatnim okresie szereg działań propagujących bezpieczeństwo, które zostały zaplanowane również na przyszły rok szkolny. Inicjatorem cyklu przedsięwzięć jest główny specjalista ds. bhp w EXPOM – Krzysztof Wrzosek, który od kilku już lat propaguje kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu nowomiejskiego.

W ramach zakończonego roku szkolnego szkoła otrzymała serię plakatów o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa uczniów, które zostały opublikowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy a odnoszą się do takich zagadnień jak „szkoła”, „komputer”, „bezpieczny start”, „mniej dźwigaj”. Jednym z nich był plakat zatytułowany „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Ucz się wyobraźni”. Przekazanie plakatów nastąpiło podczas apelu, w trakcie którego uczniowie kl. IV odbierali karty rowerowe. Uczniowie otrzymali również kamizelki ostrzegawcze, aby byli widoczni podczas pieszych i rowerowych wycieczek z nauczycielami. Na ręce dyrektor szkoły przekazane zostały również filmy edukacyjne opublikowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące bezpieczeństwa dzieci na wsi. Filmy w wersji animowanej dla najmłodszych – „Rodzina Porażków” oraz dla starszej grupy –„Bezpieczeństwo dzieci na wsi” ułatwią gronu pedagogicznemu zaprezentowanie dzieciom zagrożeń przy pracach w gospodarstwie.

Wychowankowie szkoły zostali również zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczne miejsce pracy” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w Olsztynie, którego K. Wrzosek jest członkiem.

Na rok szkolny 2014/15 zaplanowano szereg dalszych działań mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów.

PDFwydrukujwyślij do...