Jak powstają nasze opakowania. Jak chronimy środowisko produkując bezpieczne opakowania.

Expom produkuje wyroby ze stali. Transport wielkogabarytowych konstrukcji stalowych wymaga odpowiedniej logistyki. Klienci oczekują od nas odpowiedniego zabezpieczenia naszych wyrobów, by były odpowiednio zabezpieczone w transporcie przed zniszczeniem. Przykładamy wielką wagę do stosowanych opakowań – optymalizujemy je zarówno pod kątem gabarytów, jak i stosowanych surowców, np. drewna. Opakowanie ma chronić towar, a nie utrudniać klientowi „dostanie się” do niego. W trosce o surowce i wygodę klienta stolarnia Expom każdorazowo produkuje opakowania dostosowane do wymagań konkretnego produktu.

Spółka Expom należy do grupy firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Jako taki podmiot jesteśmy zobowiązani ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych* do ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych z nich odpadów opakowaniowych. Przykładamy dużą wagę do jakości produkowanych opakowań i dbamy, by nie zawierały one szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi. Te szczególnie szkodliwe substancje, to między innymi metale ciężkie takie jak: ołów, kadm, rtęć i chrom sześciowartościowy. Ich maksymalna suma zawartości w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg. Choć normy te są bardzo wyśrubowane, szczególnie starannie spełniamy ten wymóg.

Wciąż modernizujemy nasze linie produkcyjne i szkolimy kadrę. Na co dzień spółka musi sprostać dwóm podstawowym wymaganiom – ograniczyć zużycie drewna oraz zawartość metali ciężkich w opakowaniach. Troska o środowisko jest jednym z priorytetów spółki. Na niej także, między innymi, oparta jest wdrożona w spółce strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadczą o tym chociażby wiatraki produkujące prąd na dachu naszej firmy czy programy edukacyjne dla pracowników spółki i ich dzieci.

Realizując każde z zamówień prowadzimy rozmowy z klientem dotyczące sposobu właściwego opakowania wyrobów, proponując mu bezpieczne i optymalne rozwiązania. Staramy się umożliwić mu w przyszłości wielokrotne wykorzystania i późniejszy recykling naszych opakowań, gdy już spełnią swoje zadanie i staną się odpadami opakowaniowymi. Stosujemy zasadę trzech kroków: dokładamy starań, by opakowanie mogło zostać wykorzystane wielokrotnie. Jeśli jest to niemożliwe, to powinien być możliwy ich recykling. A jeśli i to jest niemożliwe – powinien być możliwy jakikolwiek inny proces odzysku. Opakowania produkowane w Expom wytwarzane są z drewna, gdyż materiał ten umożliwia wielokrotne wykorzystanie, a  gdy stanie się odpadem opakowaniowym, to możliwy jest np. odzysk ciepła, poprzez spalenie we własnym piecu.

 
Nasze starania o jakość wytwarzanych opakowań pozwalają nam spełniać coraz ostrzejsze rygory ochrony środowiska. Wiemy, jakie to ważne, bo jesteśmy świadomi tego, że każdy powinien w aktywny sposób dbać o środowisko, ponieważ im bardziej jest ono naturalne, tym łatwiej każdemu z nas znaleźć w nim miejsce dla siebie.


* Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 poz. 1863) tekst jednolity
** Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93)

PDFwydrukujwyślij do...