Konkurs plastyczny Ekologiczna fabryka Mikołaja!

Regulamin konkursu plastycznego 2015

„Ekologiczna fabryka Mikołaja”

 1. Organizatorem konkursu jest firma Expom S.A. z Kurzętnika.
 2. Konkurs rozpczyna się 17 listopada 2015 r. i trwać będzie do 4 grudnia 2015 r.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 7 grudnia 2015 r. za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się w firmie oraza za pośrednictwem strony www spółki.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników spółki Expom. Jako pracowników spółki Expom rozumie się osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy; także pracowników z kooperacji.
 5. Tematem pracy konkursowej jest ekologiczna fabryka Mikołaja. Treść pracy powinna nawiązywać do nazwy konkursu i pozostawać w duchu Świąt Bożego Narodzenia.
 6. Metoda wykonania prac jest dowolna (np. na kartkach papieru formatu A4 lub A3, figury z plasteliny, kolaż, makieta, wycinanka itd.).
 7. Prace należy podpisać – imię i nazwisko dziecka oraz pracownika Expom, wiek dziecka – oraz zostawiać w sekretariacie lub w dziale kadr.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 10. Każde z dzieci pracowników może przekazać tylko jedną pracę.
 11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 12. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 13. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 14. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 15. Nagrody: I miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku + zestaw plastyczny; II miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; III miejsce - karnet na naukę jazdy na nartach z instruktorem na Kurzej Górze w Kurzętniku; Wyróżnienia - zestawy plastyczne
 16. Wręczenie nagród nastąpi podczas wigilii pracowniczej Expom
 17. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 19. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości zrealizowania karnetu na Kurzej Górze organizator konkursu zapewni nagrody rzeczowe o równorzędnej wartości.
 20. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wigilii pracowniczej Expom oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Expom i w Gazetce Firmowej.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.expom.pl i do wglądu w sekretariacie spółki Expom.
PDFwydrukujwyślij do...