PLANOWANE INWESTYCJE

W bieżącym roku Expom S.A. planuje realizację kilku inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. W bieżącym roku Expom S.A. planuje realizację kilku inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ich całkowita wartość jest szacowana na około  1 mln PLN. Firma już w styczniu rozpoczęła prace nad udoskonaleniem i modernizacją obecnego systemu zarządzania w celu przygotowania spójnego, zintegrowanego systemu oraz uzyskaniu nowego certyfikatu. W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona zostanie stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Planowana jest również modernizacja kotłowni i systemu ogrzewania Spółki w duchu energetyki odnawialnej, dalsze powiększanie kadry produkcyjnej, zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wdrożenie systemu ERP.

PDFwydrukujwyślij do...