RAPORT - PRESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH W POLSCE

ak wynika z raportu zamówionego przez firmę Expom S.A. z Kurzętnika w Instytucie Energetyki Odnawialnej, rynek ten jest w początkowej fazie wzrostu i ma przed sobą sporo wyzwań, ale także duże perspektywy i szanse rozwoju. Najbardziej obiecującą grupą odbiorców są rolnicy. Obecnie niewiele jest firm produkujących profesjonalne i sprawdzone elementy MEW, w czym Expom S.A. upatruje szansę dla siebie, by zgodnie z przyjętą strategią rozwoju rozpocząć produkcję elementów MEW we współpracy z doświadczonym, zagranicznym partnerem. Najważniejszą barierą rozwoju jest brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb rynku oraz możliwości finansowania realizacji tego typu inwestycji. Brakuje również mechanizmów regulujących zasady przyłączania MEW do sieci energetycznych oraz taryf za magazynowanie wytworzonej przez turbinę energii w sieci.

PDFwydrukujwyślij do...