SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP DOPEŁNIENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W EXPOM S.A.

Pod koniec listopada w Expom S.A. zakończyło się wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy według normy polskiej PN-N-18001:2004 i międzynarodowej OHSAS 18001:2007. Projekt był realizowany przez ostatnie 5 miesięcy i zakończył się audytem przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Całkowity koszt wdrożenia to 68 000zł. Nowy system uzupełnił działające już w firmie systemy zarządzania jakością i środowiskowego, tworząc tym samym kompletny Zintegrowany System Zarządzania.

PDFwydrukujwyślij do...