WYNIKI EXPOM S.A. ZA ROK 2012 I PLANY NA ROK 2013

Zamknęliśmy rok 2012 przychodem netto ze sprzedaży w wysokości 35 mln PLN, w stosunku do 22 mln PLN w roku ubiegłym. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,5 mln PLN w porównaniu do 694 tys. PLN w roku 2011. Całkowity zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Rok 2013 powinien przynieść podobne wyniki, jednak zysk netto powinien wynieść około 1 mln PLN. Przewidywany wzrost zysku netto ma spowodować m.in. znacząca dywersyfikacja portfela  zamówień. Przez ostatnie 3 miesiące firmie udał się odzyskać kilku istotnych klientów, którzy znacząco wpłyną na bezpieczeństwo finansowe spółki. Expom S.A. pozyskał także nowe zamówienia, m.in. od światowego gigant, firmy ABB. W porównaniu do ubiegłego roku baza klientów spółki została podwojona.

PDFwydrukujwyślij do...