Modelowanie 3D Obliczenia MES

Wieloletnie doświadczenie w technologii wytwarzania konstrukcji stalowych sprawia, że zaprojektowane przez nas konstrukcje są zoptymalizowane pod względem ich późniejszego bezproblemowego wytwarzania. Zapewniamy dyskrecję przy wdrażaniu nowych produktów i prototypów.

Modelowanie 1Modelowanie 2Modelowanie 3

Oferta

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi zakupionemu przez naszą firmę w ramach realizowanej strategii rozwoju naszym kli­­entom możemy zaoferować wykonywanie:

  • wielobranżowych dokumentacji technicznych we wszy­stkich fazach, począwszy od koncepcji, poprzez projekt wstępny, projekt właściwy, dokumentacje wykonawcze i powykonawcze,
  • dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR),
  • opisów maszyn i urządzeń,
  • instrukcji obsługi,
  • instrukcji montażu.

Projekty wykonujemy na podstawie własnego doświadczenia, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną, także dokumentację szczątkową, szkice i koncepcję klienta.

Nasza oferta

Dokumentacje 2D 

W formie papierowej lub w dowolnym formacie elektroni­cznym: PDF, TIF, DWG, DXF lub innym w zależności od po­­trz­eb klienta.

Tworzymy projekty obejmujące zarówno część mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną jak i automatyczną. Zaprojektowane dla Państwa urządzenia mogą zostać przez nas również wykonane.

Modele 3D

W standardzie Creo Elements i Solid Works. Wszystkie części projektowane są w sposób parametryczny, co umożliwia ich późniejszą łatwą modyfikację, a środowisko tych programów sprawia, że każda zmiana wprowadzona na dowolnym etapie projektowania – w modelu pojedynczej części, w złożeniu czy w dokumentacji rysunkowej – zostaje automatycznie odwzorowana w pozostałych środowiskach programu.

Symulacja działania maszyn

Przygotujemy wizualizacje i animacje zaprojektowanych przez nas urządzeń. Dzięki temu możemy zweryfikować poprawność działania, wykryć ewentualne kolizje. Materiały te można również wykorzystać w celach szkoleniowych czy reklamowych.

Analiza wytrzymałościowa MES

Badanie naprężeń, odkształceń, analiza wyboczeniowa, optymalizacja kształtu. Badane modele poddawane są zarówno obciążeniom statycznym jak i dynamicznym, także z uwzględnieniem efektów przejściowych, bezwładności – pozwala to przewidywać i od razu rozwiązywać ewentualne problemy związane np. z hałasem czy z drganiami.